Picture

Locuri vacante

Dacă vă doriți să faceți parte dintr-o echipă în care profesionalismul, motivația și cooperarea au prioritate, iar cunoștințele și aptitudinile să vă fie valorificate și multiplicate zilnic, prin schimb de practici și experiențe internaționale, alăturați-vă nouă!

Beneficii:

  • Salariu competitiv şi tichete de masă;
  • Bonus de performanţă în dependenţă de rezultatele obţinute;
  • Control medical anual din contul angajatorului la o instituţie privată;
  • Formări şi teambuilding-uri;
  • Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică si profesionistă;
  • Diversitate în activităţi, posibilitatea obținerii unei experiențe internaţionale;
  • Oportunităţi de dezvoltare profesională şi perspective de creştere în carieră.

 

EXIMBANK, subsidiara din Moldova a Grupului Intesa Sanpaolo – lider în Italia și unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa – invită candidaţi pentru următoarele funcţii vacante:

SPECIALIST RISK MANAGEMENT
Responsabilități:

- Analiza performantei și evoluției situației financiare a debitorului în vederea determinării clasificării corecte;
- Analiza/evaluarea măsurilor de restructurare aplicate debitorilor aflați în dificultate financiară;
- Verificarea încadrării în limitele de risc de credit, atât la nivel de portofoliu, cat și la nivel individual;
- Executarea controalelor aferente riscului de credit de nivelul II, asigurând confirmarea clasificării și provizionării creditului sau evaluării neconforme a acestuia.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic/statisticii;
- Experiență în administrarea riscului de credit într-o instituție financiar-bancară minim 1 an;
- Cunoașterea Microsoft Office la nivel cel puțin mediu;
- Cunoașterea la nivel intermediar a limbii engleze (scris/vorbit);
- Cunoașterea principiilor Basel constituie un avantaj;
- Abilitatea de respectare a termenelor;
- Abilitatea de a lucra în echipă și independent;
- Atenție la detalii, capacitate de analiză și sinteză.
MANAGER DE PRODUS
Responsabilități:

- Participarea activă la dezvoltarea și administrarea produselor de carduri bancare;
- Organizarea și efectuarea prezentărilor de produse;
- Respectarea strategiilor de business;
- Oferirea suportului pentru subdiviziunile băncii;
- Îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Experiență de minimum 1 an în domeniu cardurilor bancare (manager de produs sau specialist Back Office);
- Înțelegere și cunoaștere a aspectelor comerciale (triggeri de profitabilitate a produselor) și tehnice (funcționalitatea cardului in cadrul sistemelor de plăți Visa și Mastercard) ale cardurilor bancare;
- Gândire analitică, proactivă și creativă;
- Abilități dezvoltate în comunicare, organizare și multitasking;
- Nivel înalt de motivație si dorință de implicare în proiecte noi și complexe;
- Cunoașterea limbii engleze și instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent.
MANAGER MARKETING
Responsabilităţi:

- Gestionarea relațiilor cu agențiile de publicitate și media;
- Identificarea canalelor optime pentru creșterea vizibilității brandului și a produselor;
- Lansarea noilor branduri și produse, elaborarea manualelor de brand și stilurilor vizuale;
- Colaborarea cu furnizori pentru amenajarea vizuală a subdiviziunilor;
- Identificarea necesităților și crearea materialelor de marketing;
- Planificarea strategică și organizarea evenimentelor pentru clienți și publicul larg;
- Abordarea comunicațiilor de marketing în linie cu cerințele privind protecția datelor cu caracter personal;
- Cooperarea cu subdiviziunile relevante ale Băncii în proiectarea campaniilor și a altor evenimente de marketing care promovează produsele și serviciile Băncii;
- Adaptarea strategiilor și materialelor de marketing din partea Grupului Intesa Sanpaolo.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare economice;
- Experienţă de minim 2 ani în marketing;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
- Microsoft Office – utilizator independent;
- Capacitatea de a lucra într-un ritm alert, a prioritiza sarcinile şi a raporta rezultatele;
- Spirit creativ, cu iniţiativă pronunţată;
- Nivel înalt de motivaţie şi dorinţă de implicare în proiecte noi şi complexe.
SPECIALIST ACHIZIȚII
Responsabilități:

- Dezvoltarea și gestionarea relațiilor cu furnizorii;
- Organizarea licitațiilor de achiziție a bunurilor / serviciilor și selectarea furnizorilor;
- Gestionarea procesului de achiziții;
- Gestionarea bazei de date a furnizorilor și a contractelor pentru activitățile externalizate;
- Analiza contractelor din punct de vedere al cadrului legal și regulamentelor interne;
- Analiza cheltuielilor, furnizorilor pentru înaintarea propunerilor de reducere a costurilor.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar sau drept;
- Experiență în achiziții, negocieri și outsourcing;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Experiență de lucru în mediu bancar;
- Cunoașterea fluentă a limbii române, englezei - la nivel de comunicare;
- Gândire analitică și abilități de negociere.
SPECIALIST DATA OFFICE
Responsabilități:

- Stabilirea și menținerea unui cadru adecvat de guvernanță a datelor (Data Quality Model, Logical Data Model, Key Quality Indicators, Data Dictionary);
- Asigurarea coerenței și integrității datelor și informației pentru a suporta procesele operaționale, de luare a deciziilor și a celor de afaceri în cadrul Băncii în conformitate cu reglementările locale și cerințele Băncii mamă;
- Supravegherea conținutului și a coerenței datelor prezentate către Banca mamă, management și autorități;
- Asigurarea eficienței controalelor privind calitatea datelor și propunerea inițiativelor de optimizare a acestora;
- Supravegherea procesului de raportare managerială în conformitate cu cerințele Băncii mamă în domeniul guvernanței datelor;
- Ghidarea proprietarilor de date în toate aspectele ce țin de guvernanța datelor și promovarea utilizării noilor tehnologii și metode în gestionarea datelor;
- Gestionarea proiectelor în domeniul de guvernanță a datelor;
- Acordarea suportului ICT în dezvoltarea arhitecturii bazelor de date.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economico-financiar;
- Cunoașterea Excel-ului la nivel avansat;
- Cunoștințe de interogare SQL;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare liberă;
- Bune abilități de lucru cu volume mari de date;
- Gândire analitică și abilități de comunicare;
- Abilități de lucru în echipă.
INGINER SISTEME AUTOMATIZATE
Responsabilități:

- Parametrizarea și instalarea POS terminalelor la sucursalele Băncii și la comercianți;
- Instruirea comercianților la utilizarea aplicației POS terminalelor;
- Monitorizarea permanentă a rețelei de POS terminale și bancomate;
- Deservirea tehnică a rețelei de bancomate și a POS terminalelor;
- Consultarea comercianților cu privire la utilizarea rețelei de terminale ale Băncii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare tehnice (radioelectronica, IT);
- Cunoașterea la nivel avansat PC-ul și componentele acestuia (software, hardware);
- Cunoașterea avansată a principiilor de funcționare a rețelelor de comunicații si protocoalele acestora;
- Cunoștințe generale cu privire la securitatea informațională;
- Experiență de lucru cu utilajul tehnic;
- Posedarea limbilor Româna și Rusă, Engleza la nivel de documentație tehnică;
- Permis de conducere categoria B.
BUSINESS ANALIST
Responsabilități:

- Analiza cerințelor de business și a legislației pentru construirea sistemelor informatice;
- Detalierea si redactarea cerințelor business pentru specificații;
- Identificarea și propunerea soluțiilor de optimizare a proceselor și a proiectelor;
- Coordonarea cu echipa responsabilă la efectuarea testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Monitorizarea procesului de realizare a livrabilelor tehnice dezvoltărilor;
- Urmărirea post implementării a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție;
- Asistența utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea a disfuncționalităților;
- Proiectarea, implementarea și menținerea soluțiilor de securitate a informațiilor;
- Definirea profilurilor de acces pentru resursele informaționale, inclusiv pentru orice aplicație;
- Furnizarea și menținerea serviciilor de gestionare a identității și a accesului pentru utilizatorii interni și externi;
- Prevenirea și gestionarea incidentelor de securitate a informațiilor și producerea dovezilor cu privire la rezolvarea progresului incidentului.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT sau Economic;
- Experiență în domeniu financiar-bancar;
- Cunoașterea limbii engleze la nivel tehnic;
- Cunoașterea în gestiunea bazelor de date;
- Gândire logică, structurată și sistemică;
- Capacitatea de formulare succintă și coerentă a gândurilor, atât oral, cât și scris;
- Cunoașterea business-proceselor bancare;
- Cunoașterea soluțiilor de Securitate privind identificarea utilizatorilor;
- Cunoașterea profilurilor de acces pentru resursele informaționale;
- Cunoașterea standardelor de Securitate a informațiilor și asigurării continuității proceselor;
- Experiența în domeniul proiectelor reprezintă avantaj.
PROGRAMATOR
Responsabilități:

- Automatizarea procesării de date;
- Dezvoltarea aplicaţiilor pentru necesităţile de business;
- Dezvoltarea şi modificarea rapoartelor;
- Modificarea şi dezvoltarea funcţionalităţilor suplimentare la aplicaţiile existente;
- Dezvoltarea interfeţelor pentru module/sisteme informatice bancare;
- Modificarea interfeţelor existente în funcţie de cerinţele de business;
- Înlăturarea deficienţelor din aplicaţiile existente;
- Acordarea suportului utilizatorilor de aplicaţii.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul IT;
- Cunoaşterea la nivel înalt a fundamentelor de baze de date relaţionale (Oracle, MS SQL Server);
- Cunoaşterea avansată PL/SQL (experienţă de lucru cu PL/SQL cel puţin de 2 ani);
- Cunoaşterea tehnologiilor C#, ASP.NET, .NET Frameworks;
- Experiența în domeniul financiar-bancar prezintă un avantaj.
MANAGER RELAŢII CU CLIENŢII IMM
Responsabilități:

- Consolidarea portofoliului de clienți IMM și volumul de afaceri, în conformitate cu obiectivele băncii;
- Vânzarea produselor băncii către clienți persoane juridice clasificate ca şi IMM în condiții de profitabilitate pentru bancă;
- Analizarea evoluției relațiilor cu clienții din portofoliul deținut, menținerea și fidelizarea acestora prin activitatea de cross selling și asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Promovarea imaginii băncii în activitatea zilnică;
- Perfectarea rapoartelor de activitate;
- Identificarea și atragerea clienților potențiali prin analiza pieței.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în deservirea/comunicarea cu clienții agenți economici de minim 1 an;
- Сunoaşterea documentelor normative ale BNM, a legislației în vigoare;
- Cunoașterea produselor bancare;
- Cunoștințe de analiză financiară (reprezintă un avantaj);
- Cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit);
- Permis de conducere, categoria B;
- Orientare către client;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Spirit de echipă, abilități de vânzare, flexibilitate.
ADMINISTRATOR DE REȚEA
Responsabilități:

- Administrarea și configurarea echipamentelor WAN/LAN și echipamentelor de securitate (Firewall);
- Administrarea și monitorizarea canalelor de legătură;
- Asigurarea dezvoltării rețelei, integrând în sistem echipamente și configurații noi;
- Protejarea informației în rețea, precum și securitatea traficului pe internet, configurarea ACL-urilor;
- Analiza traficului datelor, rezolvarea problemelor legate de colizii sau defecte tehnice în rețea, optimizarea traficului de date;
- Elaborarea și menținerea în starea actuală a documentației implementărilor și modificărilor efectuate;
- Abilități de comunicare, analiză și sinteză, spirit de echipă;

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare tehnice;
- Experiență minim 2-3 ani în domeniu;
- Cunoștințe avansate în rețele TCP/IP;
- Cunoștințe în tehnologiile VLAN/VPN/DMVPN;
- Cunoștințe avansate a protocoalelor de rețea OSPF/ EIGRP;
- Cunoștințe în configurarea și administrarea echipamentului de rețea (Cisco);
- Cunoașterea limbii engleze (intelegerea documentației tehnice);
- Deținerea certificatelor reprezintă un avantaj (CCNA, CCSP, CCNP, etc).
CONSILIER FINANCIAR-BANCAR
Responsabilităţi:

- Promovarea si vânzarea produselor si serviciilor bancare;
- Analiza, evaluarea potenţialilor clienţi, prospectarea pieţei;
- Atragerea noilor clienţi;
- Elaborarea si prezentarea ofertelor clienţilor;
- Îndeplinirea obiectivelor comerciale stabilite;
- Promovarea imaginii Băncii.

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare;
- Abilităţi de comunicare;
- Abilităţi de negociere şi vânzare;
- Capacitate de analiză și sinteză;
- Orientare spre client și spre rezultate;
- Rezistenţă la stres, echilibru emoţional.
SPECIALIST CRM
Responsabilități:

- Respectarea strategiilor de business și axarea pe satisfacția clienților;
- Gestionarea campaniilor de marketing precum și asigurarea eficienței și a ROI-ul acestora;
- Acordarea suportului Rețelei Retail la utilizarea instrumentelor CRM în scopul creșterii forței de vânzări, îmbunătățirii tehnicii de cross-selling;
- Emiterea propunerilor și strategiilor de pricing pentru diferite segmente de clienți și efectuarea recomandărilor pentru structurile de Business;
- Analiza și cercetarea tuturor segmentelor de clienţi şi identificarea noilor oportunităţi de dezvoltare a afacerilor;
- Efectuarea unor analize și rapoarte privind potențialul pieței, comportamentul și nevoile anumitor clienți-țintă în scopul analizei de business și a luării deciziilor;
- Emiterea noilor inițiative de afaceri subdiviziunilor de resort și identificarea oportunităților de cross-selling, cu accent special pe canalele electronice (Mobile Banking, Internet Banking și ATM), care necesită a fi integrate „în timp real” cu platforma CRM;
- Efectuarea analizelor de date în baza informațiilor nestructurate (text mining – analiza inteligenta a textelor) pentru a înțelege comportamentul clientului pe canalele de comunicare noi (de exemplu chat-uri și rețele de socializare).

Cerinţe faţă de candidat:

- Studii superioare economice;
- Experienţă de minim 2-3 ani în banking, benchmarking, relaţii cu clienţii etc.;
- Abilităţi dezvoltate în analiză şi sintetizarea datelor;
- Cunoaşterea limbii engleze şi a instrumentelor Microsoft Office – utilizator independent;
- Cunoaşterea actorilor principali de pe piaţa bancară autohtonă;
- Capacitatea de a lucra într-un ritm alert, a prioritiza sarcinile şi a raporta rezultatele;
- Spirit creativ, cu iniţiativă pronunţată şi forţă de convingere;
- Nivel înalt de motivaţie şi dorinţă de implicare în proiecte noi și complexe.
OPERATOR GHIȘEU (perioadă determinată)
Responsabilități:

- Gestionarea conturilor bancare;
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar;
- Efectuarea operaţiunilor de schimb valutar;
- Efectuarea transferurilor băneşti internaționale;
- Deservirea conturilor de depozit;
- Verificarea rapoartelor privind tranzacţiile zilnice efectuate.

Cerințe față de candidat:

- Studii superioare în domeniul economic;
- Cunoaşterea avansată a limbii române şi ruse, medie a limbii engleze sau italiene;
- Experienţă în relaţiile cu clienţii sau într-o funcţie analogică va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe de utilizator în aplicaţiile MS Office, Excel;
- Abilităţi de comunicare, orientare spre client şi rezultat;
- Atenţie la detalii;
- Asumarea responsabilităţilor;
- Echilibru emoţional şi rezistenţă la sarcini repetitive.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, cu indicarea postului la e-mail: recrutare@eximbank.com

În cazul în care nu v-aţi regăsit în poziţiile enumerate mai sus, dar vă doriţi să faceţi parte din echipa noastră, vă încurajăm să ne expediaţi CV-ul Dvs. (în limba engleză) pentru eventuale poziţii vacante.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Nota: Prin expedierea CV-ului, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare.