Picture

Depozitul CLASSICO FIX

cu rata dobânzii FIXĂ

Depozitul CLASSICO FIX

min.

10 000 MDL, 1 000 USD/EUR

fără depuneri

și retrageri

rata dobânzii

FIXĂ

termen

3, 6, 12, 36 luni

De ce să alegi Depozitul CLASSICO FIX?

Cu depozitul CLASSICO FIX beneficiezi de o dobândă FIXĂ pe toată perioada depozitului.

Doresc mai mult

alege perioada depozitului cea mai potrivită ție, cu cât termenul este mai mare cu atât obții o dobândă mai mare
card bancar GRATUIT
0% comision pentru deschiderea, administrarea și închiderea depozitului
mijloacele din contul de depozit sunt garantate, în limitele plafonului stabilit de Fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar
plus 0,1 p.p. la rata dobânzii standard pentru depozitele cu termenul de 36 luni pentru sume mai mari de 2 000 000 MDL

Tarife:

CLASSICO FIX

Valuta depozitului

Rata anuală flotantă, %

3 luni

6 luni

12 luni

36 luni

MDL

4,50

4,50

4,00

4,50

USD

1,50

1,50

-

-

EUR

0,40

0,40

-

-

Care sunt condițiile:

  • Suma minimă: 10 000 MDL, 1 000 USD/EUR
  • Fără depuneri și retrageri;
  • Achitarea dobânzii: lunar, fără capitalizare;
  • Modalităţi de achitare a dobânzii:
    • la contul curent
    • la contul de card
  • Acțiunea la scadență: cu prelungire automată;
  • În caz de reziliere anticipată a depozitului la inițiativa deponentului dobânda achitată anterior se reține integral de către bancă.
În cazul deschiderii unui cont de depozit de către titular de cont:
- persoană fizică rezidentă prezintă actul de identitate în original și copia acestuia;
- persoană fizică nerezidentă prezintă originalul și copia pașaportului național în care este aplicată ștampila de intrare în țară, sau originalul și copia permisului de ședere.
În cazul deschiderii depozitului printr-o persoană împuternicită – se prezintă:
- actul de identitate a persoanei împuternicite în original și copia acestuia;
- copia autentificată notarial a actului de identitate al deponentului;
- procura în original sau copia acesteia legalizată notarial.